Yeni Ufuklara Yelken Açmak: Plüto

PLÜTO’nun KESFI

Neptün’ün keşfiyle, Güneş sistemi bir kez daha tamamlanmış gibi görünüyordu. Uranüs’ün sapmaları açıklanmış; Flamsteed ve diğerlerinin yaptıkları eski gözlemler yerli yerine oturmuş ve Alexis Bouvard’ı şaşkına çeviren bütün düzensizlikler ortadan kalkmıştı. Bu, yıllar boyunca kabul görmüş bir düşünceydi. Ama sonra, çok yavaş ve belli belirsiz biçimde, dıştaki devler yollarından tekrar çıkmaya başladılar.

Gözlemlenmiş konumlar ile kuramsal konumlar arasındaki farklar o kadar küçüktü ki, bu farklar kolayca ölçümlerde yapılan hatalara bağlanabilirdi. Ancak yine de bazı kuşkular vardı. Güneş’ten bilinenlerden daha da uzakta, Güneş sisteminin derinliklerinde bir gezegen daha olabilir miydi? Bunun doğru olduğunu düşünenlerden biri de Amerikalı gök bilimci David Peck Todd’du Todd, 1877 yılında Amerika Birleşik Devletler Donanması Gözlemevi’inin 68 santimlik teleskobuyla düzenli bir araştırma yapmaya başladı. Küçük yuvarlak bir yüzey görmeyi ümit ediyordu. Ancak birçok başka avcı gibi, o da başarılı olamadı. Ama zaman geçtikçe, izinin bulunmasını bekleyen dokuzuncu bir gezegen olduğu fikri giderek gerçeklik kazanmaya başladı.

Percival Lowell da tam bu noktada konuyla ilgilenmeye başladı. Bildiğimiz kadarıyla Lowell, ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Flagstaff’taki gözlemevini Mars üzerinde çalışmak üzere kurmuştu. Bugün kendisinin hatırlanmasının nedeni kanal sistemi yapan Marslılara olan inancıydı. Bu aslında hoş bir durum değil, çünkü aslında Lowell’ın gök bilimine yaptığı katkılar anımsanacak kadar çoktur. Uzman bir matematikçi olan Lowell esas olarak Uranüs’ün hareketleriyle ilgileniyordu. Bunun nedeni sadece, Uranüs’ün hareketlerinin Neptün hareketinden daha kesin bir biçimde biliniyor olmasıydı. Neptün 1846 yılında keşfedilmişti ve tanımlandığından beri geçen zamanda Güneş etrafındaki bir turunu tamamlayabilmiş değildi (hâlâ da tamamlamış değil). Lowell X Gezegeni’nin dolanım süresinin 282 yıl, kütlesinin ise Dünya’nınkinden yedi kat fazla olduğuna karar vermişti. Yörüngesinin oldukça dış merkezli olduğuna ve gezegenin 1991 yılında günberi günberi noktasına ulaşacağına inanıyordu. Bir konum belirlemiş ve aramaya başlamıştı.

Araştırmasını büyük Lowell mercekli teleskobunu kullanarak 1905 ile 1907 yılları arasında sürdürdü. Gözlemlerini yeni geliştirilen fotoğraf tekniğini kullanarak gerçekleştiriyordu. Bunun yanı sıra X Gezegeni’nin Neptün’den çok daha soluk olması bekleniyordu. 1916 yılında Lowell aniden öldü; böylece X Gezegeni meselesi bir süre için rafa kalkmış oldu.

Percival_Lowell

Şekil 1: Percival Lawrence Lowell

Plüto’nun tekrar gündeme gelişi 1919 yılında, Milton Humason’un Wilson Dağı Gözlemevi’nde W.H. Pickering adlı yine Amerikalı bir başka gök bilimcinin hesaplamalarını esas alarak ve fotoğraf tekniğini kullanarak bir araştırma başlatmasıyla olmuştur. Pickering’in yöntemi Lowell’ın kullandığı teknikten farklıydı. Pickering, günöte noktaları Güneş’ten yaklaşık 11.000.000 km uzakta olan bilinen onaltı kuyruklu yıldız olduğuna dikkat çekmiştir. Bu, onun orada bir gezegen bulunduğu fikrini daha ciddi bir biçimde düşünmesine yol açmıştır. Elde ettiği sonuç Lowell’ınkine çok benziyordu; ancak Humason da Flagstaff takımı gibi başarısız oldu ve sorun bir kez daha beklemeye alındı.

Bir sonraki adım 1929’da atıldı. Lowell’ın yardımcısı V.M. Slipher, Flagstaff’taki gözlemevinin müdürü olmuştu ve X Gezegeni’nin kendisini alt etmesine izin vermemekte kararlıydı. Sırf bu iş için 33 santimlik mercekli bir teleskop edindi. Mars’ın ve diğer gezegenlerin etkileyici çizimlerini yapmış olan genç amatör Clyde Tombaugh’u da yardıma çağırdı. Tombaugh gözlemevine geldi ve çalışmaya başladı.

Kullandığı yöntem esas itibarıyle Lowell’ınkiyle aynıydı. Birkaç gün arayla gökyüzünün aynı bölgesinin iki fotoğrafı çekilmişti. Fotoğraflarda yıldızlar aynı göreli konumlarında kalacak ama gezegen hareket etmiş olacaktı. Bu iki resim pırıldaklı mikroskop adı verilen çok marifetli bir araç kullanılarak karşılaştırılacak ve hareket eden cisim zıplıyor gibi görünecekti.

Tombaugh umduğundan çok daha kısa bir süre sonra başarıya ulaştı. 23 ve 29 Ocak tarihlerinde çekilen fotoğraflarda beklenen hızda mesafeyi katetmiş bulanık bir nokta görünüyordu. Tombaugh bunu pırıldaklı mikroskop ile de kontrol etti ve sonra şöyle bir kayıt tuttu: “ Art arda çekilen iki fotoğrafta 15. Kadirden bir cisim görünüp kaybolduğunu farkettim. Daha sonra çekilen fotoğraflarda da öncekinin üç milimetre sağında aynı şekilde davranan bir cisme rastladım. İşte bu; dedim kendi kendime.”

fig8-pluto-discovery

Sekil 2: Tombaugh Fotograflari

Gerçekten de o yeni gezegendi. Flagsrtaff’taki gökbilimciler sonraki geceler boyunca, bir yanlışlık olmadığından emin olmak için tekrar kontrol ettiler. Sonunda 13 Mart’ta, Yani Lowell’ın yetmişbeşinci doğum günü ve Herschell’in Uranüs’ü keşfinin 149. Yıl dönümünde, Slipher bütün büyük gözlemevlerine birer telgraf yolladı: “Lowell’ın Neptün ötesi gezegeni bulmak üzere yıllar önce başlattığı sistemli araştırma sonucunda yedi haftadır Neptün ötesi cismin öngörülen hareketine uygun yaklaşık Lowell’ın tespit ettiği uzaklıkta bir cisim saptanmıştır.

Artık bugün Plüto’un Lowell’ın aradığı X Gezegeni olmadığı konusunda en ufak bir şüphe bile yok. Hatta Plüto’un bir gezegen olarak nitelemek bile yanlış olur. Peki ya o zaman ona ne diyebiliriz?

Bilindiği üzere Güneş sistemimizdeki gezegenler “karasal” ve “gaz yapılı” olmak üzere ikiye ayrılırlar. Plüto, tanımlanan bu gezegen sınıfından ayrı olarak cüce gezegen (dwarf) olarak sınıflandırılmakta ve Kuiper Kuşağının içinde bulunmaktadır. Uluslararası Astronomi Birliği’nin (IAU) 2006 yılındaki 26. toplantısında Güneş sistemindeki gezegenlerin tanımı ele alınarak, IAU tarafından yeni bir tanım oluşturuldu. Buna göre bir gök cisminin gezegen olması için (1) Kütle Çekimine, (2) Termonükleer füzyon oluşturacak kütleye sahip olmaması (3) etrafında gezegenimsi veya cisimlerden temiz olması gerekli kılındı. Bu üç özellikten yola çıkıldığında Plüto hiçbir sınıfa girmiyordu. Birlik bir adım daha ileri giderek gök cisimlerinin gezegene benzemeleri ve Güneş etrafında doğal yörüngede olmaları gibi yeni sınıflandırmaya gitti. Bu sınıflandırmada  da Plüto sınıfta kaldı ve Cüce Gezegen tanımını doğurdu. Güneş sistemimizde bu tanıma uyan gök cisimleri ise Plüto, Ceres, Haumea ve Eris olarak yer aldı. Ancak her ne kadar Uluslararası Astronomi Birliği Plüto’yu gezegen olmaktan çıkarsa da Amerikan Bilim Komitesinin bilimsel önceliğinden çıkartamadı.

YENI UFUKLAR

Bu aralar uzak diyarlara gitmeye çok alıştık. Mars’a uydu gönderdik, kuyruklu yıldızlara ulaşıp üzerine bir kondu indirip Güneş sistemini bile gezdik. Herhalde çocukluk yıllarımızda olsak Jules Verne romanından konuştuğumuzu sanırlardı. İnsanlık için küçük sayılan bu adımlar, bilim ve teknoloji açısından büyük keşiflerin habercisi olma yolunda hızla ilerliyor. Amerikan Ulusal Uzay Dairesinin (NASA) Yeni Ufuklar (New Horizons) uzay aracının 9 yıllık bir yolculuğun sonrasında Plüto ile buluşmayı başardı. Plüto’nun keşfinden bu zamana dek süren bir gizemi çözmek adına başlatılmış bu görev amacına ulaşmak üzere. Bu başarı ile Yeni Ufuklar uzay aracı bu zamana dek Plüto ve Kuiper Kuşağına gönderilen ilk uzay aracı olma özelliğinin yanı sıra 1970’lerde “Voyager” ile başlayan güneş sistemindeki her bir gezegeni ziyaret etme fikrini de gerçekleştirmiş oldu.

Şekil 3: Yeni Ufuklar

PLÜTO’YA NEDEN ÖNEMLİ?

Plüto ve Kuiper kuşağının keşfedilmesi, güneş sistemimizin tarihi açısından arkeolojik bir kazı niteliğinde ve gezegen oluşumunun ilk zamanlarının keşfi olarak değerlendirilebilir. Plüto’nun bugün bilinen 5 uydusu bulunuyor. İlki ve en büyük uydusu Charonun 1978 yılında keşfedilmesini müteakip olarak Nix ve Hydra uyduları 2005 yılında Hubble Uzay Teleskobu ile keşfedildi. Kerberos 2011 ve Styx ise 2012 yıllarında keşfedildi. Charon uydusu Plüto’nun yarı büyüklüğünde ve bu sebeple Güneş sisteminin çift gezegeni olarak adlandırılıyor.

NASA ve Gezegen bilim komitesinin bu görevdeki temel amacı Plüton’un atmosferinin hangi bileşimlerden meydana geldiğinin ve davranışının belirlenmek. Plüto yüzeyinin neye benzediği, büyük jeolojik yapıların olup olmadığı, güneş rüzgârlarının Plüto atmosferini nasıl etkilediğinin anlaşılması bilimsel amaçların başında geliyor. Ayrıca;

 • Plüto ve Plüto’nun en büyük uydusunu Charon’un yüzey bileşiminin haritalanması,
 • Plüto ve Charon’un Jeolojik ve morfolojik karakteristiklerinin çıkarılması,
 • Plüto’nun atmosfer özelliklerinin belirlenmesi ve gaz kaybının ölçülmesi,
 • Charon’nun atmosferinin olup olmadığının araştırılması, yüzey sıcaklık haritalarının çıkartılması,
 • Plüto’nun olası halkasındaki başka uydulara sahip olup olmadığının araştırılması,
 • Kuiper Kuşağından Plüto’na benzeri bir ya da birkaç cisimde benzer araştırmaların yapılması da hedeflenen bilimsel amaçların arasında yer alıyor.

PLÜTO’YA NASIL ULAŞILDI?

Uzay aracı 19 Ocak 2006’da Atlas V roketi ile fırlatıldı. 5 adet katı yakıtlı booster motora sahip Atlas V roketi, ilk Uzay Aracını önce dünya merkezli başlangıç yörüngesine oturttu. Roketin ikinci kademesi olan Centaur ikinci ateşleme ile uzay aracını Dünya ve Güneş kurtulma yörüngesine soktu. Ardından 3. Ateşlemede Yeni Ufukları saatte 58536 km (16,26 km/sn) hıza çıkartarak fırlatma hızı en yüksek insan yapımı araç olmayı başardı. Bu hız Yeni ufukları 9 saat gibi bir sürede ayın yörüngesine erişmesini sağladı.

image06
Şekil 4: Yeni Ufuklar Uzay Aracı Tüm Yörüngesi Kaynak: NASA/JPL, SWRI, Composite- T.Reyes

Yörünge düzeltmelerinden sonra uzay aracı Marsın yörüngesine girdi ve Güneşten 76000 km/saat hızla yoluna devam etti. 2006 yılının ortalarına gelindiğinde uzay aracı Asteroit kuşağından geçti. Üzerinde bulunan Ralph teleskobu sayesinde 101,867 km yakınından geçtiği 132524 APL asteroidini görüntüledi. Plüto görevinden sonra uzay aracının Kuiper Kuşağında da araştırmalar yapması bekleniyor.

YENİ UFUKLAR UZAY ARACI MİMARİSİ

Yeni Ufuklar uzay aracının tasarım, üretimı ve operasyonu NASA John Hopkins APL tarafından gerçekleştirildi. Uzay aracının boyutları 0.7 x 2.1 x 2.7 m. Üzerinde Dünya ile iletişimde kullanılmak üzere 2.1 m çapında bir anten bulunmaktadır. Fırlatma ağırlığı 478 kg olan uzay aracının kuru ağırlığı 401 kg. uzay aracı 240 Watt enerji sağlayabilen Radyo izotop termal jeneratöre (RTG)’e sahip.

Şekil 5: Yeni Ufuklar Kaynak: NASA

Uzay aracı üzerinde yörünge kontrolü için kullanılmak üzere hidrazin yakıtlı 16 adet itici bulunuyor. Uydu hem dönümlü (spin) hem de 3 eksen (3-axis) dengelemeye sahip. Uzay Aracı toplam 7 adet bilimsel görev yükü taşıyor. Bu görev yükleri:

 • Alice, Plüto’nun dinamik atmosferinin yapısını ve bileşimini ölçmek için kullanılacak hassas ultraviyole tayfölçer. Geliştiren Kurum: Southwest Research Institute (SwRI)

image08

Şekil 6: Ultraviole Tayölçer Kaynak:SWRI

 • Ralph Plüto’nun yüzey şekillerinin ve bileşimin haritalanması için Kızılötesi tayfölçer ile (LEISA) Görünür Bölge Optik Kamera (Multispectral Visible Imaging Camera MVIC) birleştirilmesi ile geliştirilmiş detektör. Geliştiren Kurum: Ball Aerospace Corporation, NASA Goddard Space Flight Center, Southwest Research Institute

image07

Şekil 7: Yeni Ufuklar Ralph Kamerası kaynak:Ball Aerospace

 • Radyo Ölçüm Cihazı (REX-Radio Science Experiment) Yeni Ufuklar uzay aracının anten ile birlikte haberleşme elektroniğini oluşturmakta. REX Plüto’ya ulaştıktan sonra yönünü Dünyaya çevirecek ve NASA’nın DSN antenlerinden güçlü elektro manyetik dalgalar sayesinde Plüto ve şaron’nun atmosferinden geçen sinyaller REX aracılıyla alınacak. Okültasyon adı verilen bu teknik ile (occultation technique) Plütonun atmosferine ait gaz yoğunluğu ve atmosfer sıcaklığının tespit edilmesi planlanıyor. Geliştiren Kurum: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Stanford University

image01

Şekil 8: Yeni Ufuklar

 • LORRI (Long Range Reconnaissance Imager ) Yüksek çözünürlüklü optik kamera. Plüto ve Şaron’un yüzeyini fotoğraflaması planlanıyor. Kamera 20,8 cm ayna çapına ve Plüto’nun yüzeyinde 50 m ayırma gücüne sahip olacak. Geliştiren Kurum: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

image00

Şekil 9: LORRI Kamerası Kaynak : NASA

 • Enerjik Parçacık Tayfölçer (Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation (PEPSSI)) Plüto’nun atmosferinden kaçan parçacıkların ölçülmesi için kullanılacak. Geliştiren Kurum: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
 • Güneş Rüzgarı Ölçüm Cihazı (Solar Wind at Pluto (SWAP)) Plüto ile Güneş rüzgarının etlişmesini ve Güneşten gelen yüklü parçacıkların hızları ölçmek için kullanılacak. Plütonun manyetik alanınn varlığı veyüklü parçacıkların etkileşimi cihazın diğer görevleri arasında yer almakta. Geliştiren Kurum: Southwest Research Institute
 • Toz Ölçüm Cihazı (SDC-Student Dust Counter) Kolorado Üniversitesi Öğrencileri tarafından geliştirilen görev yükü asteroid, kurukluyıldız ve Kuiper kuşağındaki cisimlerin çarpışması sonucu meydana gelen mikroskobik toz parçacıklarının tespiti için geliştirildi. SDC parçacıkların sayımını yaparken de uzay aracının yörüngesi üzerinde çarpışmalara ait izlerin sürülmesi ve güneş sistemine ait istatistiki bilginin oluşturulması hedeflenmekte. Geliştiren Kurum: Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado at Boulder

image03

Şekil 10: Yeni Ufuklar Uzay Aracı Görev Yükleri Kaynak NASA

NASA Uzay Haberleşme Ağı (DSN) sayesinde Yeni Ufuklar uzay aracından aldığı verileri APL’de kurulu istasyona iletiyor ve verilerin burada tutulması sağlanıyor. Uzay haberleşme Ağı dünyanın üç farklı (Goldstone, Madrid ve Canbera) yerde kurulu 34m ile 70m arasındaki büyük antenlerden oluşuyor.

image02

Şekil 11: DSN Anten Ağı Merkezleri ve Görüş Açıları

Uzay Haberleşme Ağının şu an hangi uyduyu takip ettiğini merak ediyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

GÖREV MALİYETİ

Plüto görevinin maliyeti 700 Milyon ABD Doları. Bu fiyata Görev yüklerinin geliştirilmesi, fırlatma ve fırlatmadan sonraki 15 yıl sürecek operasyonlar(2006’dan itibaren), eğitim ve halkla ilişkilerin dâhil olduğu belirtiliyor. Yeni Ufuk Sondasının şu anda nerede olduğunu merak ediyorsanız bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Merak edenler uzay aracının belgeselini buradan izleyebilirler.

Plüto’un durumu hâlâ bir bilmece. Hayal edebileceğimiz en yalnız ve ıssız dünya olması muhtemel ama yine de görülmeye değer olduğundan hiç kuşkumuz yok. Yeni Ufuklar bu ıssız dünyanın gizemini biraz olsun aralayacaktır, darısı yeni uzay araçlarının başına.

M.Fatih ENGİN & Halit MİRAHMETOĞLU


Kaynaklar:
http://discoverynewfrontiers.nasa.gov/missions/missions_nh.cfml
http://pluto.jhuapl.edu/Mission/FAQs.php
http://pluto.jhuapl.edu/common/content/missionGuide/NH_MissionGuide.pdf
UzayBilim Arşiv

Arif Göktuğ Karacalıoğlu (SSP 2010, MSS 2014)

goktugAnkara’nın güzide okullarından Atatürk Anadolu Lisesi’ne giderken, herkesin “sen TM’ci olmalısın” demesine karşın MF seçmesi, teknik kariyerinin başlangıcı oldu. 2001 üniversite sınavında tam da “havacılık” yazmayı düşünürken puanı boşa gitmesin diye (!) kendini ODTÜ Makine’de buldu. Neyse ki Havacılık’tan da dersler alabildi ve lisans öğrenimini ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu ile çift anadal yaparak bitirdi.

 

Lisans sonrasında Makine’nin ortamından sıkılıp yüksek lisansına ODTÜ Endüstri’de devam etti. Bitirme projesini “uydu özelliklerine göre fırlatma aracı seçimi” konusunda yazdı, bölümden şeref derecesi ile mezun oldu. ROKETSAN Uydu Fırlatma Sistemleri Birimi’nde beş yıl çalıştı, bu esnada özel ilgi alanı olduğu için Kazakistan’dan Fransız Guyana’sına kadar pek çok fırlatma üssünü gezdi. 2010 yılında Uluslararası Uzay Üniversitesi’nin 2010 Uzay Çalışmaları Programı’na (SSP) katıldı.

2011 yılında ODTÜ’de Yöneylem Araştırması doktora programına başladı; ancak bu programı tamamlamayarak 2013 yılında Fransa’ya yerleşti. SSP13’te asistan olarak görev yaptı, ardından ISU Uzay Bilimleri yüksek lisans programına katıldı, 2014’te bu programdan şeref derecesi ile mezun oldu. O tarihten bu yana Kaliforniya’da, NASA Ames Araştırma Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışmakta, ayrıca Space Safety Magazine’de editörlük yapmaktadır. İlgi alanları Mars’ta kolonileşme, uzay çöplüğünün temizlenmesi, fırlatma araçlarının hata sınıflaması ve asteroid madenciliğidir.

Makale okumaktan çok sıkıldığı anlarda kalkıp dans etmeye başlamakta ve “acaba TM yazsam ne olurdu?” diye düşünmektedir.

 

During my secondary school years, everyone around me was thinking that I will excel in literature since I was in love with writing. However I have surprised them all by selecting “science” as my primary discipline and this was the beginning of my technical career.

After two years, I was planning to put “aeronautics engineering” at the top of my university preference list, but somehow (well, maybe being pushed to be in a department with the highest prerequisite score that I could afford!) I found myself studying “mechanical engineering” in METU. Luckily I was able to take courses from the department of aeronautics during my undergrad, and I graduated with a double major with METU Dance Sports Club!!
After BS, I switched to Engineering Management area for my masters study, also in METU. Completing a graduation project about “launch vehicle selection based on satellite requirements” I graduated from the program with honor degree. Meanwhile, I started working in Satellite Launch Systems Unit in ROKETSAN where I stayed for more than five years. While my personal interest about launch bases was dragging me to several space launch sites from Kazakhstan to French Guiana, ISU had become a part of my journey in 2010, with its Space Studies Program (SSP).
In 2011, I started my PhD studies in METU on Operations Research, but before completing this program, I moved to France. I worked as the participant liaison for SSP13, then I joined the MSS14 as my second graduate program, from which I graduated with cum laude degree. Since that date, I am located in California, working as a researcher at NASA Ames Research Center, and also writing in the Space Safety Magazine. My primary interests are Mars colonization, space debris mitigation, categorization of launch vehicle failures and asteroid mining.
When I feel exhausted from reading technical articles, I stand up, start dancing by myself, and wonder “how my life would be if I had gone for literature as my primary discipline!”

Aslı AYTAÇ (SSP 2008)

asliOrta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1995 yılında lisans, 1998 yılında yüksek lisans derecelerini aldım. 1998 yılından bu yana TÜBİTAK’ın çeşitli birimlerinde görev yapıyorum.
Çalıştığım enstitünün yer gözlem uydusu tasarım ve üretimine yönelik projelerinin başlamasından itibaren uzay alanına yönelen ilgim, 2008 yılında ISU’nun yaz okuluna katılmama vesile oldu. Ayrıca 2009 yılından beri ODTÜ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölümü’nde doktora programına devam ediyorum.

I received my B.S. and M.S degrees from Industrial Engineering Department of Middle East Technical University (METU) in 1995 and 1998 respectively. I have been working in various units of TUBITAK since 1998.

My increased interest in the space sector from the beginning of my institute’s projects on the design and manufacture of Earth observation satellites led me to participate in the ISU summer school in 2008. I’ve also been studying in a Ph.D program on Geodetic and Geographic Information Technologies Department in METU since 2009.

Kutay Deniz ATABAY (SSP 2009)

kutay

Astronomi, Uzay Bilimleri, Biyoloji ve klinik arastirmalara olan ilgim 4-5 yaslarinda basladi. 2007 yilinda Anadolu Universitesi Biyoloji Bolumu’nden mezun olup, 2010 yilinda Istanbul Teknik Universitesi Molekuler Biyoloji ve Genetik Bolumu’ndan Master derecesi aldiktan sonra 2011 yilinda Boston Children’s Hospital – Harvard Medical School’da 2.5 yil nadir beyin malformasyonlarinin genetigi uzerine arastirma gorevlisi olarak calistim. Halen iliskili konularla (nororejenerasyon, bioastronautics…) ilgili arastirmalarimi Massachusetts Instittute of Technology’de doktora ogrencisi olarak surduruyorum. 2009 yilinda ISU SPP09’a katilmak, sonrasinda bu sureci takip eden butun adimlari kesinlikle daha anlamli ve daha mumkun hale getirdi.

My affinity for Astronomy, Space Sciences, Biology and clinical research started when I was around 4-5 years old. I graduated from Anadolu University Biology Department at 2007; and completed a Masters in Molecular Biology and Genetics in Istanbul Technical University. I worked on rare brain disorders and cortical development at Boston Children’s Hospital – Harvard Medical School as a research assistant for 2.5 years. Currently, I am continuing research on neuroregeneration (also focusing some of my attention to bioastronautics) as a PhD candidate at Massachusetts Institute of Technology. My experience at ISU SPP09 made all the subsequent steps in my life more meaningful and possible in so many ways.

View Kutay's profile on LinkedIn

A. Pınar TAN (SSP 2000)

pinarPınar Tan’ın çocukluğundan bu yana uzaya ilgisi hep vardı. Dört yaşlarındayken bile “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna verdiği yanıtın, dolunaya ve gökyüzüne hayranlıkla bakarak “Bilgin olacağım, aya gideceğim..” şeklinde olduğunu hala hatırlamaktadır. Lise yıllarındayken, Bilim-Teknik dergisinin bir sayısında, International Space University (ISU) hakkında yayımlanmış bir makaleyi ve 2000 yılında yapılacak olan ISU Summer Session Program (SSP)’in, o yıllarda öngörüldüğü üzere 2000’de tamamlanmış olması beklenen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’nda yapılacağı planlarını okuduğu zaman, bir gün kesinlikle ISU’nun bir programına katılmayı, hatta 2000 yılında ISS’teki programda bulunmayı dilediği, bugün bile aklındadır.

Akademik kariyeri çerçevesinde Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektrik Mühendisliği’nden mezun olup, aynı zamanda Araştırma Görevlisi olarak Master’ını da aynı bolümde tamamlayan Pınar Tan, Master Araştırma Tezi kapsamında yaptığı Yüksek Frekans Anten Tasarımı araştırma bulguları ile, Union Radio Science Internationale (URSI)’in 1998 Uluslararası Elektromanyetik Konferansı’nda bir Genç Bilim adamı Ödülü aldı. Bu konferans müteakibinde ISU yetkilileri tarafından başvuru broşür ve davetiyesi alan Pınar Tan, her ne kadar 2000 yılında ISS tamamlanmaktan çok uzak olsa da, Güney Amerika’da, Şili’de gerçekleşen ISU SSP 2000’e Türkiye’yi temsilen EUMETSAT (European Meteorology Satellite)’in sağladığı burs ile katıldı ve bu programdan mezun olarak bir çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu. Bu program suresince başarı gösterip seçilen on beş kişiden biri olarak, ESA/CNES/ArianeEspace ve bazı diğer sponsorlar tarafından Fransız Guyana’sındaki Kourou Uzay Üssü’ne götürülerek, aynı zamanda Digiturk’un ilk transponder’larını da kiraladığı Eutelsat W1 uydusunun bir Ariane 4 füzesi ile fırlatılışını canlı olarak görme fırsatını elde etti. Bir yıl sonra da Almanya Bremen’de gerçekleşen ISU SSP 2001’de, Satellite Applications bölümü asistanlığını yaptı.

Master’dan sonra ve halen, profesyonel iş hayatına, telekomünikasyon sektöründe uluslararası bir şirkette araştırma-geliştirme bünyesinde, gelecek nesil teknolojilerin belirlenmesi, planlanması, tasarımı ve yönetimi alanında devam eden Pınar Tan, uzay konusu ile ilgili çalışmalarını hep bir hobi ve sivil uzay aktivizmi şeklinde yürütmeye devam etti. ISU SSP 2000’deki sınıf arkadaşları ile aralarında bir fikir olarak doğan, her 12 Nisan’da dünya çapında bir Yuri’s Night – Dünya Uzay Partisi organize etme fikrini, 2001 Türkiye Yuri’s Night bağlantı noktası ve İstanbul Parti Organizatörü, 2002 Türkiye Yuri’s Night bağlantı noktası olarak ve sonra bu görevi devrederek hayata geçirenlerden birisi oldu. Ayrıca, UN COPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)’ta Gözlemci statüsü olan ve uzay alanında gençlik adına tavsiye kararları veren SGAC (Space Generation Advisory Council in Support of the United Nations Programme on Space Applications)’in ilk yıllarında aktif üye olarak görev yaptı ve 2001-2003 Turkiye Temsilcisi, ayrıca 2001-2003, 2003-2005 ve 2006’ya kadar Orta Dogu Bolge Temsilcisi seçilerek gorevini tamamladi. Bu donemde ozellikle Turkiye’de ve Orta Dogu ulkelerinde toplumda daha iyi bir uzay bilincinin olusması ve uzay uygulamalarının insanlıgın faydasına kullanılması çalışmaları hakkında bilgi sahibi olunması için, başta basın kuruluşlarına uzay alanında gelişme haberlerini gondererek, uzay egitim programları ve projelerine gençlerin katılması yonunde çalışmalarda bulundu. 2001 ve 2002’de Türkiye delegesi olarak Avusturya Graz’da katıldığı UN/ESA/Austria Gençlik Uzay Sempozyumları sırasında, orada bulunan diğer Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan delegeleri ile birlikte ve UN OOSA (Office of Outer Space Affairs) yetkilisinin onayıyla, Türki devletlerin gençlerinin uzay teknolojileri, eğitimi ve araştırma projeleri konusunda işbirliğini destekleme amaçlı bir SATS (Space Association of Turkic States) kurulması kararına imza attı. Pınar Tan aynı zamanda, Space Generation Summit 2002 (Houston, ABD) Organizasyon Komitesi Üyesi, UNESCO Turkic States Space Generation Forum 2003 (Baku-Shamaky, Azerbaycan) Organizator ve Eş-Başkanı, Space Generation Congress 2004 (Vancouver, Kanada) Delege Seçim Komitesi Başkanı, Space Generation Congress 2005 (Fukuoka, Japonya) Delege Seçim Komitesi Danışmanı olarak görev yapmıştır.

Pinar Tan’s interest in space lies back to childhood. She still remembers responding “I will become a scientist and go to the moon ..” when being asked what she will become when she grows up, glaring in awe and aspiration at the full moon, even when she was about four years old. During her high-school years, when she first read about International Space University (ISU) in a Bilim-Teknik (Science & Technology) journal article, and about the plans to organize the ISU Summer Session Program (SSP) of the year 2000 in space, on the International Space Station (ISS) which was forecasted to be completed by that time, she became determined to attend an ISU program one day, and even wished she could attend the program in 2000 which was planned to take place on ISS.

Academically, she graduated from Bilkent University, Electrical & Electronics Engineering, Bsc. and Msc. She has been granted a Young Scientist Award at the Union Radio Science Internationale (URSI)’s 1998 International Electromagnetics Conference, due to the findings of her Masters Thesis Research on High-Frequency (HF) Serrated Antenna Design. Soon after, she has received ISU application brochures & invitation, and even though ISS was far from completion at the year 2000, she did have the privilege to attend ISU SSP 2000 that took place in South America, in Chile, and to represent Turkey there with the sponsorship of EUMETSAT (European Meteorology Satellite), fulfilling a childhood dream. Being among the fifteen successful candidates selected by ESA/CNES/ArianeEspace and some anonymous sponsors, to be taken to French Guyana – Kourou Space Center, she had the opportunity to watch live an Ariane 4 launch of the Eutelsat W1 satellite, also bearing the first transponders leased to Digiturk Turkish Satellite TV. A year later, she took part in ISU SSP 2001 in Bremen, Germany, as the Satellite Applications Teaching Associate.

Following the completion of her Masters and still, Pınar Tan has pursued her professional career in the telecommunications sector, working in an international company in Research & Development, in designing, planning, and coordination of projects involving the development of next generation technologies. Her space-centered activities proceeded alongside, as a hobby and in the form of space activism. She has served to implement the Yuri’s Night – World Space Party project, which arose as an idea among her and classmates during ISU SSP 2000, as the 2001 & 2002 Turkey Yuri’s Night Point of Contact and Istanbul Party Organizer, and later handing over this duty. She has also worked actively in the establishment and development of SGAC (Space Generation Advisory Council in Support of the United Nations Programme on Space Applications) in its first years, an NGO with Observer status at, and providing advisory input in representation of world space youth to UN COPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space), serving as the 2001-2003 Turkey State Representative, as well as the Middle-East Regional Coordinator for the 2001-2003, 2003-2005 periods extended until 2006. During this period, she has undertaken actions, especially in Turkey and the Middle-East region, to enhance space awareness among public and to increase information on the uses of space technologies for the good of humankind, by dissipating news on advances in space applications through press, and encouraging participation of youth in space education programs & projects. During the 2001 & 2002 UN/ESA/Austria Symposiums on the Participation of Youth in Space Projects, that took place in Graz, Austria, and which she attended as a delegate of Turkey, she has signed the SATS (Space Association of Turkic States) agreement together with other present delegates from Turkic states of Turkey, Azerbaijan, Uzbekistan, and Kazakhstan, with the endorsement of the UN OOSA (Office of Outer Space Affairs) representative, in an attempt to encourage the youth from Turkic states and affiliates to collaborate and exchange information on space technologies research and education projects. Pınar Tan has also taken part in the organization of Space Generation Summit 2002 (Houston, ABD) as an Organizing Committee Member, of UNESCO Turkic States Space Generation Forum 2003 (Baku-Shamaky, Azerbaijan) as Co-Organizer & Co-Chair, of Space Generation Congress 2004 (Vancouver, Canada) as the Delegate Selection Committee Chair, and of Space Generation Congress 2005 (Fukuoka, Japonya) as the Delegate Selection Committee Advisor.

View Pınar's profile on LinkedIn

Ahmet EREN (SSP 2005, MSM 2007)

ahmetUzayla ilgisinin ne zaman nerede başladıgı kesin olmamakla birlikte kariyerine Antalya Anadolu Lisesi lise yıllarının başında ODTU Havacılık ve Uzay mühendisliğine gireceğini söyleyerek başladı. Üniversite sınavından çıkar çıkmaz da aynı şeyi söylemiş ve olan olmuş kader ağlarını örmüş ve geriye donuş kalmamıştı. ODTU Havacılık ve Uzay Mühendisliğinden mezun olup Makine Müh. Bolumunde uzay yapıları uzerine yuksek lisansini tamamladı ve doktora çalışmalarına başladı. Yüksek lisansını yaparken bir yandan da Proje Mühendisi olarak 3 yıl kadar çalıştı. 2002 yılında Astrofizik dersinde yapacağı projeyle ilgili Google araması  yaparken karşılaştığı IWA (International Workshop Astronomy) nin IAYC yaz okuluna katıldı. Yine böyle bir yurtdışı programı için Google`da arama yaparken bu kez ISU ve SSP ile karşılaşıp 2005 yılında ISU`nun Vancouver/Canada`daki programına katıldı. ISU`yu Google araması yaparken rastgele bulmuş olması belki de onun hayatını değiştiren ilginç “O Anlar”dan biriydi. 2006 Güneş tutulmasında çeşitli ülkelerden ve enstitülerden gelen astrofizikçileri ve astronomları Antalya Olimpos`ta bir hafta boyunca misafir edip online canlı güneş tutulması yayını dahil çeşitli aktiviteler düzenleyerek onları yerel halkla buluşturdu. Bu çalışmaları Avrupa kanallarında özel program olarak yayınlatarak da ülkemizin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştı. Ertesi yıl 2006-2007 yılında uzay çağı nesline dahil olabilmek adına işini, doktora çalışmalarını ve çok sevdiği ülkesini bırakıp ISU`daki Space Management Master programına katıldı. Stajını SES Astra Luxembourg`da yapıp mezun oldu. Mezuniyetinin ardından stajını yaptığı Uydu telekomünikasyon firması SES Holdingde İş Geliştirme Analizleri yapmakta olduğu görevine başladı ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Hayatı Google aramalarıyla değişen biri olarak görülmek hoşuna gitmese de günümüz iletişim çağının artık insanların kaderlerini değiştirdiği kabul etmiş, ama bir Akdenizli olarak içindeki birgün  memleketine dönüp  teleskopuyla o güzelim Akdeniz gecelerini yaşamak hayalini de hiç bırakamamış…

ISU ile ilgili en ilginç hatırası; Kanada`da katıldığı SSP programındaki Ülke Tanıtım Gecesi`nde geleneksel Türk dansı diyerek tanıtıp oynadığı zeybek ve bunu görüp hayran kalan bir topluluk, bütün gece kızların dans partneri olmak için yarıştığı biri olmak, daha da ötesi ertesi gün yolda yürürken onu görüp caddenin karşısından koşarak karşıya geçip boynuna atlayan Kanadalı bir kız olacak… Bir Akdenizli olarak o kadar inanılmaz zeybek oynamış ki gelen olumlu tepkilere kendi bile inanamamış…:-)

Although it is not exactly known where and how his interest in space has begun, but he started his space carrier during his high school years by keep telling his ambition to attend aerospace engineering department of Middle East Technical University (METU) in Ankara. After graduating from high school, destiny puts its way in the same way he wished for and there he was attending the same department. He graduated from METU Aerospace Engineering and attended his MSc in the same university on space structures. While he was doing his thesis, he worked for three years as a project engineer. In 2002 while he was working on a project for Astrophysics course, he learned about an astronomical project camp organized by International Workshop Astronomy (IWA). In the summer of 2002, he attended the camp in Munchen, Germany.

As he was looking for a similar type of program and making a Google search for it, he came across with ISU. He, then, applied for the SSP program and attended SSP’05 in Vancouver, Canada. Coming across to ISU on a “Google” search while he was looking for a similar type of program he attended in Munchen was one of “those moments”, that everybody experiences in their own life, which changed his whole life and the career. In the Solar eclipse in 2006, he actively worked on networking and bringing together of approximately 40 astronomers and students around the globe to observe and live broadcasting the event in his hometown Olympos, Antalya, He also actively was involved in engaging the local public to the event. He, then, put forward a TV program about their experience on the Solar Eclipse 2006 Turkey event in Europe. A year after, he attended ISU MSM’07 program in Strasbourg, France. At the program, he completed his internship at the SES Astra, a satellite communication company located in Luxembourg. After his graduation, he was granted his current job Business Analyst in the same company, SES Corporate.

Although he didn’t want to be known as a guy whose life has changed by “Google” searches, he is aware of the fact that today’s telecommunication eras are powerful enough to change people’s way of living but he still keeps his dream of returning back to his hometown in the Mediterranean shore and feel the amazing Mediterranean nights with his telescope…

The most interesting moment at ISU: After his Cultural Night presentation in Vancouver where he presented samples of traditional Turkish dance of “Zeybek”, he received great congratulations from the audience. During the night, girls came over to be a dance partner of him and moreover the next day, he would never forget while he was walking in the street, a Canadian girl coming across the road running towards him and giving a big hug on his amazing dance which she told she saw the night before.

View Ahmet's profile on LinkedIn

Halit MİRAHMETOĞLU (SSP 2007, MSM 2009)

halitEge Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümündeki öğrencilik hayatı boyunca da Uzay’ın geniş çevrelere sevdirilmesi için çalışmalar yürüttü. Ege Üniversitesi Amatör Astronomlar Yaz Okulunda Astrofotoğrafçılık dersleri vermenin, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Şenliklerinde uzman gözlemci olmanın ve Uzay Kampı Türkiye’de Eğitimci olarak çalışmanın yanı sıra kurduğu Tutulum amatör astronomi listesi ile amatör ve profesyonel astronomları bir araya getirdi. “Tutulma Avcıları”, “Güneş Tutulmasının Gençlik Bilim Eğitiminde bir Araç Olarak Kullanılması” , “Aynı Kubbenin Altında” ve ”Uzay Oyunları” isimli Avrupa Birliği Gençlik projelerini birçok ülkeden yabancı Sivil Toplum Kuruluşları ile gerçekleştirerek, genclerin bu faaliyetlerden yararlanmasını sağladı.

SGAC- Birleşmiş Milletler Uzay Ofisi desteğindeki Uzay Nesli Tavsiye Kurulu yönetimindeki, Orta Doğu Bölge Koordinatörü olarak yaptığı görevine 2004-2008 yılları arasında devam etti. Bu süre zarfında SGC-Uzay Nesli Kongreleri ve Yuri’s Night gibi pek çok uluslar arası uzay aktivitesinin organizasyon takımında yer alarak küresel network’un kurulmasına yardımcı olmuştur. ISU ile tanışması da bu network içerisindeki pek çok kişinin ISU mezunu olmasına dayanır. Pekin’de gerçekleştirilen SSP07 ‘ye katılarak uzay ve toplum alanındaki çalışmalara ağırlık vermiştir. ISU’nun 3I olarak tanımlanan International, Intercultural ve Interdisiplinary yaklaşımının daha önce deneyimlenmeyen bir boyutta karşısına çıkmasından aldığı cesaretle uluslar arası network’te çalışmalarına hız vermiştir. Barselona’da gerçekleştirilen SSP08’in öğrenci işleri ile ilgilendikten sonra, Fransa’da MSM programını tamamlayarak, NASA AMES SSP09’da kültürlerarası öğrenme üzerine ders vermiştir. Uluslararası Astronotik Federasyonunda çalışarak Uluslararası Astronotik Kongresi IAC09’da da aktif yer almistir. Hong Kong ve Japonya’da 4 yili askin calismanin ardindan ilk yuksek cozunurluklu yer gozlem uygumuz Gokturk1 projesi kapsaminda Italya’da calismalarina devam etmektedir.

Dünyadaki tüm uzay etkinliklerinin yer aldığı www.spaceagenda.com websitesinin kurucusu olan Mirahmetoğlu’na www.mirahmetoglu.com adresi uzerinden ulasabilirsiniz.

During his study at the Ege University, Department of Astronomy and Space Sciences, he conducted many outreach activities to increase the public awareness on space. Besides being lecturer on astrophotograpy at Ege University Observatory Amateur Astronomy Summer Schools, Counselor in SpaceCamp Turkey and expert observer in TUBITAK National Starparty sessions, he put together amateur and professional astronomers in Tutulum Amateur Astronomy Mailing List which became the focus point for Turkish Astronomers. He realised European Youth Projects such as “Eclipse Hunters”, “Total Solar Eclipse As a Tool of Youth Science Education”, “Under the Same Dome of the Sky” and “Space Games” with the contribution of many European NGOs and let many young people benefit from them.

He was in the Executive Council as Middle-East Regional Representative of (SGAC) Space Generation Advisory Council in support of the United Nations Programme on Space Applications between 200-2008. During this time, he had been involved in many international initiatives such as SGC- Space Generation Congress and Yuri’s Night organisation teams to help building global youth space network. Being inspired by the ISU alumnus in SGAC network, he decided to join the ISU. Then, he participated to the SSP in 2007, in Beijing, China, where he specifically focused on Space and Society. 3I (Intercultural, International and Interdiciplinary) of the ISU approach was a good experience for him to speed up his work inside the global network. He was in charge of student  affairs in SSP08 Barcelona and served as an intercultural learning lecturer in NASA AMES SSP09 following of his MSM degree in France. Mirahmetoglu also actively involved to the International Astronautical Congress 2009 during his service at the International Astronautical Federation. Following of his work in Hong Kong and in Japan over 4 years, Halit continues his work in Italy under Gokturk1 Project (High Resolution Earth Observation Satellite).

Halit is founder of www.spaceagenda.com a space event tracking webpage. For more information please visit www.mirahmetoglu.com

 

View Halit Mirahmetoglu's profile on LinkedIn

İncigül POLAT ERDOĞAN (SSP 2001)

incigul1996 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Ardından TÜBİTAK Bilten’de, yeni adı ile TÜBİTAK-Uzay’da, uydu görüntülerini kullanarak çöl kökenli tozlar ve iklim değişimi arasındaki ilişkileri araştıran bir çalışma içinde yer almış ve bu çalışma aynı zamanda ODTÜ Çevre Mühendisliğinde yaptığı yüksek lisansın da tez konusu olmuştur. Bu sırada, 1999 yılında UNISPACE-III kapsamında ve ISU mezunları tarafından dünyada ilk kez organize edilen Space Generation Forum’a (SGF) katılmıştır. Burada, dünyanin dört bir yanından katılan yüzelliden fazla genç ile birlikte “Vienna recommendations” adı ile uzay deklerasyonlarının yayınlanmasında yer almıştır. Ardından, SGF’i takiben kurulan Space Genaration Advisory Council’e katılmış ve 2000 ve 2001 yıllarında Birleşmiş Milletler’in organize ettiği, Graz’daki gençlik uzay konferanslarına katılmıştır. Bu katılımlar sırasında ISU’nun varlığından haber olan İncigül, 2001 yılı için SSP’ye başvuru yapmıştır.  ISU’dan tam burs kazanarak, Almanya Bremen’de SSP’01’a katılmıştır.

Ardından, 2002 yılında, University of North Dakota (UND), Department of Space Studies bölümünde yüksek lisansa başlamıştır. UND space studies tıpkı ISU gibi disiplinlearası uzay eğitimi sunan bir programdır. UND’de aynı zamanda araştırma asistanlığı da yaparak uzaktan algılama veri politikaları gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır. 2005 yılında, yüksek lisansını tamamladıktan sonra, kazandığı deneyim ve bilgileri Türkiye’nin stratejik uzay planının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, Türkiye’ye dönmüştür. Ancak, başta uzay konusunda faaliyet gösteren kurumlardaki “kurumsal sorunlar” olmak üzere, çeşitli nedenlerden dolayı bu idealini şimdilik gerçekleştirememiştir. Şu anda savunma sanayii sektöründeki önde gelen firmalardan birisinde Kalite Mühendisi olarak çalışmaktadır. Son olarak, İncigül Çin-Pekin’den gerçekleşen 2007 SSP’07’de “Space Traffic Management” adındaki takım projesinden Teaching Associate olarak görev almıştır.

 

Incigul’s interest in space started with the Space Generation Forum (SGF) which was held in 1999 within the scope of the UNISPACE-III conference in Vienna. Participating to the follow-up activities of SGF in Austria, she began to realize the importance of space technologies for the national development. Then, she decided to pursue her further education on space studies with the purpose of contributing to the development of space activities in Turkey. At the SGF and its follow-up activities, she learned the existence of ISU. In 2001, she applied for it, and by receiving full scholarship, she attended the SSP’01 in Germany, Bremen. Next year, she went to the United States and started to her master degree at the Department of Space Studies at the University of North Dakota. At the Space Studies, she focused on policy and economic aspects of space. After her graduation in 2004, she came back to Turkey to work in the emerging space sector in Turkey. However, due to some cultural and organizational issues which are unique to Turkey, it did not work out. Right now, she is working as a quality engineer in of the leading defense companies of Turkey.

In the summer of 2007, she was back to ISU again as a teaching associate (TA). She was the TA of the Space Traffic Management team project in SSP’07 in China, Beijing. Incigul is holding a BS (1996) and another MSc (1999) degree from the Department of Environmental Engineering, Middle East Technical University (Ankara).  

Mehmet Fatih ENGİN (MSM 2008)

fatih

Uzaya ilgisi çocukluk yaşlarda başladı. Tübitak bilim kitapları, ve uzay teknolojilerine merakı ile 2000 yılında Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’ne girdi. Lisan öğrenimi boyunca Astronomi Araştırma Topluluğunun birçok organizasyonunda etkin görevler aldı.  Bilim ve Teknik, UçanTürk, ve birçok bilimsel organizyonda astronomi tarihi, popüler astronomi ve uzay alanında birçok yazıyı kaleme aldı. Space Generation National Point of Contact of Turkey görevini yürüttü.

2005 yılında INTA Uzay Sistemleri A.Ş. de stajer olarak çalışma hayatına başladı. Burada staj sonrası GIS ve Fotogrammetrik Uygulamalar Uzmanı ve sonrasında Satış ve İş Geliştirme Koordinatörlüğüne yükseldi.

Ağustos 2008 yılında Uluslararası Uzay Üniversitesi‘nden (ISU) Uzay Yönetimi Yüksek Lisans derecesi ile mezun oldu.

Engin, 2009 yılından beri Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. de Uzman Danışman olarak Türkiye’nin önemli uzay programlarında görev almaktadır.

His interest in space started at early ages. Being a child Mehmet was highly interested in space and he was reading TUBITAK Science books which widely covered space science and technologies. Following his interest in space, Mehmet entered the Department of Astronomy and Space Science of the Ankara University in 2000. During his education, he took very active roles at the Astronomy Research Society. He also wrote many articles on popular astronomy and Space Era in Bilim ve Teknik, Uçantürk, and other scientific magazines. Mehmet served as the National Point of Contact of Turkey at the Space Generation Advisory Council.

He started his professional career as an intern at the INTA Space Systems Inc. After his internship, he took position as a specialist of GIS and Photogrammetric applications. After this post he was appointed as the Sales and Business Development Coordinator of INTA Space Systems Inc.

In 2007, Mehmet went to Strasbourg, France to study Space Management. He graduated from International Space University with the degree of M.Sc. in Space Management in 2008.

Since 2009, Mehmet has been enrolling in most prestigious space programs of Turkey as an expert consultant at Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) A.Ş.

 

View Fatih's profile on LinkedIn

Özgür GÜRTUNA (MSS 1999)

OzgurUzaya ilgisi Carl Sagan ve Isaac Asimov gibi yazarların kitapları ile başladı ve Ege Üniversitesi Astronomi Topluluğu’nun 1992 yılında yayınlamaya başladığı “Astronomi Magazin” dergisi ile pekişti. Uzayın bilimsel ve teknik yönleri ile, özellikle de astronomi ile ilgilenmesine rağmen, lisans öğrenimi için Boğaziçi Üniversitesi’nin İşletme Bölümü’nü seçti. Lisans derecesinin ardından, hem uluslararası deneyim elde edebilmek, hem de uzay alanında eğitim alabilmek için 1998 yılında ISU’da master programına başladı ve 1999 yazında, NASA Jet İtki Laboratuvarı’ndaki stajının ardından ISU’dan mezun oldu.

İlerleyen yıllarda ISU ile ilişkisi değişik rollerde devam etti: 2001 ve 2003 yaz okulu programlarında asistan, 2004’ten itibaren ise yarı zamanlı fakülte üyesi olarak çalıştı. 2005-2006 akademik döneminde ISU’nun Master of Space Management programında tam zamanlı fakülte üyesi olarak görev aldı. Kanada’daki doktora çalışmalarını 2006 yılında tamamlayan Gürtuna, kendi şirketlerini yönetmeye ağırlık vermek amacıyla ISU’daki görevlerini tekrar yarı zamanlı hale getirdi. Son olarak 2007 yılında ISU fakülte üyeleri tarafından ISU’nun akademik konseyine seçildi. Gürtuna, ISU’daki çeşitli görevleri sırasında A.B.D., Almanya, Avustralya, Çin, Fransa, Kanada ve Türkiye’de çalışma deneyimi elde etti. Bu deneyimlerin de katkısıyla 2005 yılında iki ayrı şirket kurdu: Turquoise Technology Solutions Inc. (Kanada) ve Teknosfer Uzay ve Enerji Ltd. (Türkiye). Gürtuna halen bu iki şirketin yönetiminde görev almaktadır.

 

His interest in space was initially motivated by the works of authors such as Carl Sagan and Isaac Asimov, and strengthened by the magazine, “Astronomi Magazin”, published by the Ege University Astronomy Club. Although he was more interested in the scientific and technical aspects of space, especially astronomy, he decided to pursue his undergraduate studies in business and management at Boğaziçi University ( Istanbul). Following his studies in Istanbul, in order to gain international experience and get a formal education in space, he enrolled in the Master of Space Studies program at the International Space University in 1998. His master’s studies were completed in 1999, following an internship at the Jet Propulsion Laboratory.

The next step of his involvement with ISU was as a teaching associate in 2001 and 2003 Summer Session Programs (now called Space Studies Program). Starting in 2004, he acted as a co-chair of the Space Business and Management Department at various SSPs. In the 2005-2006 academic year, he obtained a temporary faculty position for the Master of Space Management program at ISU’s Central Campus in Strasbourg, France.

Following the completion of his doctoral studies in Canada in 2006, he decided to spend most of his time on managing his business and decided to continue his involvement with ISU on a part-time basis. In 2007, he was elected as a member of ISU’s Academic Council by his fellow faculty members. As part of various teaching and research duties, Ozgur gained work experience in Australia, Canada, China, France, Germany, Turkey and the United States. Partly supported by this experience, he founded two separate companies in 2005: Turquoise Technology Solutions Inc.( Canada) and Teknosfer Space and Energy Ltd. ( Turkey). He is currently managing both of these companies.

Selime GÜROL (SSP 2004)

selimeUzaya olan ilgisi matematik bölümü okuduğu üniversite yıllarında daha da artmış olup öncesinde sadece bilimsel yayınları takip ederken bu yıllarda artı olarak Ankara Üniversitesi Astronomi Topluluğu gibi çeşitli gruplara katılmış ve toplumda uzay bilincini oluşturmak adına çeşitli aktivitelerde bulunmuştur. Bu faaliyetler sırasında Türkiye’nin yetişmekte olan insan gücü potansiyeline uzay alanında yol göstermeyi amaç edinmiş olan SpaceTurk grubuyla tanışmış ve bu grup ISUyu tanımasını sağlamıştır.

2004 yılında Avustralya’da katıldığı ISU uzayı çok farklı disiplinlerin bakış açılarından tanıtmış olup uluslararası networke katılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda aldığı temel matematik eğitimini bu alanda nasıl uygulayabileceği konusunda önemli bir yol gösterici faktör olmuştur. ISU da uydu teknolojileri uygulama alanları konusunda yoğunlaşmış olup yüksek lisans tezini ODTU Uygulamalı Matematik Enstitüsünde uydu görüntülerinin sınıflandırılması konusunda tamamlamıştır. 2006 yılında uydu görüntülerinin kalibrasyonu konusunda araştırmacı olarak çalışmaya başladığı TUBITAK UZAY da halen uzaktan algılama alanında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda Earth System Modelling (Yer Sistemleri Modellemesi) çalışmalarında kritik bir konu olan veri asimilasyonu alanında optimizasyon metodlarının geliştirilmesi konusunda Belçika’da bulunan University of Namur da doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Planetary Society, SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), ISPRS ve EUROPT üyelikleri bulunmaktadır. Gürol, araştırma konuları ile ilgili Almanya, İtalya, Romanya, Azerbaycan, İsviçre, İngiltere ve Belçika’da çeşitli seminerlere katılmış ve eğitim almıştır.

 

Selime Gürol graduated from mathematics department of Ankara University. She did her MS on scientific computing at the Institute of Applied Mathematics, METU focussing on classification of the satellite images titled Statistical Learning and Optimization Methods for Improving the Efficiency in Landscape Image Clustering and Classification Problems. She took part in various projects related with mathematical modelling at the institute of applied mathematics between 2003 and 2006. During this period, she has also worked with SpaceTurk, whose members come from different disciplines including Earth science, basic science and engineering. Their primary aim is to study space-related fields and increase awareness about the developments in space activities in specially Earth observation.

She has attended many international conferences, workshops and seminars such as UNESCO Turkic States Space Generation in Baku, Azerbaijan; IAF Congress in Bremen, Germany; ISU summer session program in Adelaide, Australia; ISPRS summer school (Satellite Data Processing and Spatio-Temporal Analysis for Resource and Disaster Mapping, Monitoring and Management) in Istanbul, Turkey; 3rd ENVISAT Summer School, “Earth System Monitoring and Modelling” including the ocean, atmosphere, biosphere and cryosphere – with a cross cutting focus on data assimilation techniques organized by European Space Agency. By these experiences she had the chance to investigate the current space research in other countries, participate in conferences and take part in educational activities and international projects related to space. All of them help her to expand her horizon in space studies in terms of social and technical areas.

Now; she has been working as a mathematician in the Space Technologies Research Institute of Technical&Scientific Research Council of Turkey since December, 2005. Her research interests include image processing mainly in the area of remote sensing specialized in calibration, numerical analysis, optimization and data assimilation. On the other hand, she is doing her doctorate on optimization techniques with an application to data assimilation at the mathematics department of the University of Namur, Belgium. She believes that the involvement of the innovative and creative young minds from all disciplines is a must for further progress in space research and encourages the young minds to experience ISU.  

Tarık KAYA (SSP 1991)

kayaTarık Kaya, Carleton Üniversitesi Makine ve Uzay Mühendisliği bölümünde öğretim üyesidir. Bu üniversiteden önce NASA Goddard´da araştırmacı olarak görev yapmıştır. ISU´nun 1991 yılındaki yaz okuluna katılmıştır ve daha sonraki yıllarda ISU’da fakülte üyesi olarak çalışmıştır. Tarık’ın uzmanlık alanı uydularin sıcaklık kontrolü, özellikle ısı borulari ve iki fazlı ısı transferinin matematik modellemesidir.

Tarik Kaya is an Associate Professor at Carleton University Department of Mechanical and Aerospace Engineering. He was working as a researcher in NASA Goddard Space Center before Carleton. He participated ISU Summer Session Programme in 1991 and He worked for ISU as a faculty member in the next years. His researchs are on Two-phase heat transfer; heat pipes for electronics cooling; loop heat pipes; spacecraft thermal control; mathematical modeling and manufacturing of two-phase capillary pumped heat transfer devices.