Genel Bilgiler / Overview

ISU Nedir?

Uluslararası Uzay Universitesi (International Space University (ISU)) merkez kampüsü Strazburg-Fransa’da olan, geleceğin küresel uzay liderlerini yetiştirmek üzere kurulmuş bir üniversitedir. ISU, dünya’nın farklı yerlerindeki uzay merkezleri ile koordinasyon halinde lisansüstü ve yaz okulu programları sunmaktadır. Her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşen ve iki ay süren Yaz Okulları (Summer Session Program, kısaca SSP) ve bir yıl süren yüksek lisans programları ile ISU öğrencilerine uzay ile ilgili pek çok disiplinde yoğunlaştırılmış bir müfredat sunar. Uzay bilim , uzay mühendisliği, uzay politikaları ve hukuku, işletme ve yönetim, uzay ve toplum işlenen başlıca konular arasındadır. Her iki programın ana özelliği, öğrencilerin kültürlerarası bir ortamda ve kısıtlı zaman içinde, kompleks uzay problemlerine çözümler üretecek takım çalışmalarını yapmalarını sağlamasıdır. .

 

1987 yılında kurulan ISU, bu gün itibari ile 93 ülkeden 2400’ün üzerinde mezun vermiştir. Dünya’nın dörtbir yanından yüzlerce ISU öğretim görevlisi ve kariyer basamaklarını olgun adımlarla tırmanan ISU mezunu genç profesyoneller sayesinde uluslar arası uzay işbirliği alanında çok olumlu adımlar atılmıştır.

satellite


 

ISU’nun Misyonu

 1. Kültürler arası bir ortam içinde, disiplinlerarası eğitim programları ile geleceğin uzay liderlerini yetiştirmek,
 2. Tarafsız bir bakış açısıyla, uzay ve uzay uygulamaları alanında bilgi ve fikirlerin paylaşımını sağlayan uluslararası bir zemin sağlamak,

Bunların yanısıra,

 • Uzay çalışmalarına toplumda ilgi yaratmak, farkındalık geliştirmek ve yeni nesilleri ilham vermek,
 • Uluslararası işbirliğini desteklemek
 • Öğrenci, eğitmen ve mezunların yeraldığı interaktif küresel ağını (ISU network) beslemek
 • Uzayın barışçıl amaçlarla kullanımı doğrultusunda yenilikçi gelişimi desteklemek.

ISU’nun misyonudur.

ISU uzay çalışmalarını aşağıda ana başlıklarla verilen ve kısaca 3I olarak adlandırılan değerler üzerine kurmuştur.

Bu değerler şunlardır:

Interdisciplinary-Disiplinlerarası: Uzayın bütün disiplinlerini kapsayan  eğitim programları sunar. Bu disiplinler arasında temel bilimler , mühendislik, ekonomi, yönetsel/işletme, politik ve kurumsal gibi öğeler yer almaktadır.  ISU öğrencilere sunduğu çok boyutlu bu eğitim sayesinde kompleks uzay gelişmeleri ve kullanım konularının en etkin şekilde algılanması sağlar.

International-Uluslararası: Küresel ağ imkanları ve takım projeleri ile öğrenci ve mezunlarına uluslarası bir ortam sunmaktadır.

Intercultural-Kültürlerarası: Farklı akademik ve  kültürel geçmişe sahip farklı uluslardan öğrencilere kültürlerarası bir ortam sunmaktadır.

ISU SSP ve MSS/MSM olmak üzere 2 tür program sunar. SSP 2 aylık bir yaz programı MSS/MSM ise 1 yıllık 5 farklı Modülden oluşan yüksek lisans programıdır.

SSP`ye katılan bir öğrenci Master programının ilk modülünü tamamlamış sayılır ve Master programına direkt Modül 2 `den başlayabilir. Master Programı Modül 2 ve Modül 3 `de ortak dersler  ve öğrencinin seçtiği programa gore (MSS veya MSM) alana yönelik derslerden oluşmaktadır. Modül 4 ise tamamen bir projeye odaklanmış olup bu Modül süresinde öğrenciler kendi seçtikleri iki projeden birinde yer alabilmektedirler.  2007 yılı projelerinden biri dünya üzerindeki insanlık harikalarının korunmasına yardımcı olacak ve olmakta olan uzay sistemlerinin tanıtımını yapmaya odaklı bir proje olan “START” projesiydi. (www.heritagefromspace.com)

ISU Master Programları
ISU master programı öğrencileri uzay kariyerlerine hazırlayıp bakış açılarını geliştirme ve akademik hayattan profesyonel hayata geçişi sağlamaya yönelik hazırlanmış Uluslararası, Disiplinler arasi ve Kültürlerarası anlayışıyla pekiştirilmiş bir yüksek lisans programıdır.
Her iki master programı da temelde aynı yapıda olmakla birlikte MSS daha çok bilimsel ve teknik yönleri kapsar. MSM ise daha çok politikalar ve yönetimi kapsayan bir egitim sunar. Ancak her iki program da ortak dersler aracılığıyla birbirlerinin temel konseptlerini ve yaklaşımlarını anlamaya fırsat sağlamaktadır.

Master of Space Sciences (MSS):
Bu program uzay sektörünün teknik, bilimsel ve mühendislik yanına ağırlık vermekte olup ısı ,termodinamik, itki, yapısal, robotik vs gibi teknik ağırlıklı derslerle desteklenmekte ve sadece teorik dersler değil aynı zamanda pratik yapma imkanı verilen çalıştaylar ve ödevlerle öğrencilere gerçek problemlere çözümler üretebilmesi yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Program öğrencilere grup projeleri verilerek kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanmakta ve takım üyesi olma eğilimini de kazandırmayı amaçlamaktadır.

Master of Space Management (MSM):
Bu program uzay sektöründeki gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin politikalarını, stratejilerini
Öğretmeye yönelik hazırlanmış proje yönetimi , pazarlama, finans ve işletme gibi derslerin verildiği
Ve öğrencileri  profesyonel hayata atılmadan önce değişik “problemlerin çözümüne yönelik eğitici ödevler ve çalıştaylardan oluşan bir yüksek lisans programıdır. Program öğrencilere grup projeleri verilerek kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanmakta uluslarası ve değişik disiplinlerden gelen öğrencilerin  takım üyesi olarak ortaya iyi bir son urun çıkarmalarına  yardımcı olmak üzere kurgulanmıştır.

SSP Nedir?

Space Studies Program (SSP), dokuz hafta süren hızlandırılmış yaz okuludur. Program

 1. Temel dersler
 2. Çalıştaylar
 3. Bölüm aktiviteleri
 4. Profesyonel ziyaretler
 5. Takım aktiviteleri
 6. Tema Günleri

gibi değişik bölümlerden oluşmaktadır.

Temel Dersler
Temel dersler uzay çalışmalarının büyük resmini öğrencilere sunmaktadır. Her bir ders konusunda uzman olan deneyimli eğitmenler tarafından verilmektedir. Dersler teknik ya da sosyal farklı alanlarda çalışan herkesin anlayacağı şekilde aktarılmaktadır.  Örneğin, tıp alanında uzman olan öğrenciler itme gücü hakkındaki dersleri, mühendisler ve hukukçular ise yerçekimsiz ortamın insan vücudu üzerindeki etkilerini anlayabilirler.

Temel eğitimler belli başlıklar altında toplanmıştır. Ayrıca çeşitli konuların detaylı olarak işlendiği çalıştay tarzındaki tema günleri vardır. ISU’da akademisyenler ve öğrenciler arasındaki etkileşim ve tartışma ortamı desteklenmektedir.

Çalıştaylar
Temel derslerde edinilen bilgiler doğrultusunda, daha küçük sınıflarda öğrencilerin daha fazla etkileşimde olacağı şekilde uygulamalı eğitim temelinde tasarlanmıştır.
Katılımcılar ilgileri doğrultusunda çalıştaylara kayıt olur ve seçilirler. Aynı anda pek çok çalıştay gerçekleştirileceği için en fazla faydanın elde edileceği oturumlara iştirak esastır.

Çalıştay örnekleri:

 • Bir gezegen araştırmacısı robot dizayn etmek
 • Sunum teknikleri
 • Uzay görevleri için mürettebat seçimi
 • Kaynak tarama, rapor yazımı ve referans verme
 • Teknik gerekliliklerin yazılması
 • Takım kurma, toplantı yönetimi
 • Temel uzaktan algılama, veri analizi
 • Astrofizik veri tabanlarına ulaşım
 • Uzay uçuşları sırasında neurovestibular fonksiyon tanısı koyma metodları
 • Medya eğitimi ve kriz iletişimi
 • Mikro yer çekiminde deney yapmak
 • Kültürlerarası görüşme teknikleri
 • Telekominikasyon hat bütçeleri ile ilgili konsept
 • Öngörü, kritik düşünme ve stratejik planlama

Bölüm Aktiviteleri

SSP küçük gruplar halindeki öğrencilerle gerçekleştirilen aktiviteler ile çok sayıda akademik bölümden oluşmaktadır. Bu aktiviteler daha derin, odaklı münazaralar ve tartışmalar ile ek uygulamalı eğitim fırsatlarını beraberinde barındırmaktadır.

Her öğrenci program başlangıcında kendi özel ilgi alanına göre aşağıdaki SSP bölümlerinden birini tercih eder:

 • Uzay ve toplum
 • Uzay işletmesi ve yönetim
 • Uzay sistemleri mühendisliği
 • Uzay hayat bilimleri
 • Uzay fizik bilimleri
 • Uzay politikası ve hukuk
 • Uydu uygulamaları
 • Uzay bilgi teknolojileri ve bilgi yönetimi

Bölüm aktiviteleri aşağıdakileri içerebilir:

 • Temel eğitimler üzerine bir seminer ya da tartışma
 • İlgili alandaki tesis ziyaretleri
 • Çok düşük ya da çok yüksek frekanslı radyo alıcı yapılması ve kullanılması
 • Uzaktan uygulama projeleri kullanarak yerel goruntuleme ve zemin doğrulama çalışması
 • Teknoloji transferi önündeki bariyerlerin gözden geçirilmesi
 • Öğrencilerin kendi iş ve ilgi alanlarındaki sunumları
 • Model roket yapımı ve fırlatması
 • Veri sistemleri ile uygulamalı eğitim ve donanım deneyleri
 • Uzay keşiflerinin toplum üzerindeki etkisi konulu münazaralar

Profesyonel Ziyaretler
Özel zamanlarda, bölümler uzay ile ilgili kurum ve organizasyonlara saha gezileri düzenleyecektir. Bu özel aktiviteler yerel kaynaklarla sınırlıdır.

Takım Projeleri
Takım çalışmaları sırasında öğrenciler çok disiplinli ve çok kültürlü bir takımda çalışarak , ayrıntılı analizler gerçekleştirecek ve profesyonel uzay sektörüyle ilgili konu başlıklarında çalışma fırsatı bulabilecektir. Söz konusu takım çalışmaları uluslar arası uzay çalışmaları için teklif niteliğindedir.

Öğrenciler 4 takım projesinden birini seçmeli ve SSP süresince bu konuda çalışma yürütmelidir.  SSP ‘nin bu modülü aşağıdaki temel bileşenlerden oluşmuştur:

 • Kendi eğitim ve iş geçmişlerinden gelen bilgi ve yeteneklerini SSP süresince alacakları eğitimler, çalıştaylar ve diğer sunumlar ile bir araya getirip takim projesine katkıda bulunmak
 • Problem çözmenin deneyimlenmesi, çatışmaların çıkabileceği ve uzlaşmanın gerçekleşmesi gereken çok disiplinli ve çok kültürlü ortamlar organize edebilme ve karar verebilme.
 • Profesyonel kalitede ve ayrıntılı raporlar üretmek ve bunu sunabilmek. Raporlar her konuda olabilmektedir: teknik, finansal, organizasyonel, politik vb.. Daha önce yazılmış olan pek çok takım çalışması raporu uzay camiasına bir kaynak olarak sunulmuştur.

Takımların yapısı projeye göre değişim göstermekle beraber bazı yönleriyle benzerlik göstermektedir:

 • Proje beyin fırtınaları ve ön tartışmalar
 • Takım projesine ilişkin derslerin alınması
 • Yoğun araştırma dönemi
 • Yapısal organizasyonla ilgili yarışma dönemi
 • Takım projeleri üzerine fakülte çalışanları ve okutmanlar ile tartışma olanağı
 • 2 ara değerlendirme sunumu ve konu hakkında uzmanların tavsiye ve yorumlarını alma olanağı
 • Ayrıntılı çalışmalar ve tekrar gözden geçirme için final dönemi

Her proje takım projesi tanımında altı çizilen konularda analiz edilmiş ve cevap verebilecek düzeyde olmalıdır. Yenilikçi çözümler ve yaratıcılık cesaretlendirmekle beraber kılavuzdaki her başlığın işlendiğinden emin olunmalıdır.
Takim projelerine örnek olarak en son 2007 yılı Temmuz-Ağustos aylarında Cin`de düzenlenen SSP`de yer alan projeleri verebiliriz:

SSP 2007 Takım Projeleri Başlıkları:

 • Yörünge Servisleri
  Bu takım projesi ile gelecekteki yörünge hizmeti görevleri (OOS) için görev konseptleri ve yenilikçi çözümler tanımlanacaktır. Yörünge servisi, tamirat kapasitesi, bakım yapmak ve uzay araçları ile bütünleşmeyi çağrıştırmaktadır. OOS’nin bazı öğeleri üzerine yapılabilirlik analizi önceki görevlerde gerçekleştirilmiştir ( Japonların ETS-VII ) , OOS başlangıç aşamasındaki durumu ile pek çok fırsatı içinde barındırmaktadır. Bu takım çalışması gelecekteki OOS sistemlerini çok disiplinli ortamda analiz edecektir. Bu başlık teknik, ekonomik ve politika/hukuk konularını içerdiği için böylesi bir çalışma için oldukça uygundur.
 • Ay Arşivi
  İnsanlık tarihi medeniyet hazinelerinin geri getirilemez şekilde yok olmasına defalarca tanık olmuştur. Büyük felaketler tekrarlanmasının teknik olarak mümkün olmasının yanında yanıtlanması gereken pek çok soruyu da içermektedir. Bu proje Ay’ın böylesi bir durumda depo olarak kullanılması, küresel bir felaket anında bilginin medeniyetin kurtuluşu için geri alınması öğelerini içermektedir. Zaman içerisinde genişleyen böylesi bir arşiv, insanoğlunun ay üzerindeki varlığını arttırabilir. Proje teknik çözümler yanında, konuyla ilgili politik, yasal, kültürel ve ahlaki soruları yanıtlayacaktır.
 • Yanardağ ve Depremlerin Uzaydan Görüntülenmesi
  Volkanlar, depremler ve bunlara bağlı tsunami’ler insanların sosyal yaşamlarını aniden değiştirebilme yetisine sahiptirler. Bu doğal felaketlerin etkileri ekonomiyi de derinden etkilemektedir. Uzaydaki yer gözlem teknolojilerini kullanarak anormal gelişmelerin izlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin kurulması felaketler gerçekleşmeden önce gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. Özellikle, deprem ve volkan aktivitelerinin izlenmesi amacıyla kullanılan uydu gözlemleri , yer küremizin elektromanyetik alanı ve yeni odak alanı olarak ciddi doğal felaketler hakkında dünya çapındaki çalışmalar için pek çok yeni bilgi vermektedir.

Bu proje çalışması ile uluslar arası işbirliği ile erken uyarı sistemlerinin kurulması konusunda elektromanyetik uydu teknolojisinden yararlanma ve görüntüleme sistemleri üzerine çalışılacaktır.

 • Uzay Trafik Kontrolü
  Sivil, askeri ve ticari olarak farklı ülkelerin atmış olduğu uydular, özellikle bazı yörüngelerin uydular ve uzay artıkları nedeniyle kirlenmesiyle sonuçlanmıştır. Yörüngede çarpışma pahalı cihazlar için oldukça büyük bir risk teşkil etmektedir. Bu riski en alt düzeye getirmek için uzay trafiği üzerine çalışma yapılacaktır. Bu alan mühendislik alanını ilgilendiren teknik konular dışında , politik ve yasal öğeler içermekte, hatta güvenlik nedeniyle bütün ulusları ilgilendirmektedir. Bu proje IADC ve COPUOS dikkate alınarak yeni önerilerin oluşturulmasını desteklemektedir.

Tema Günleri
SSP misafir üniversitenin uzmanlık alanında yarım günlük konular üzerine tema günleri düzenlemektedir. Her bölüm ya da takım projesi kendi çabalarını çok disiplinli bir ortamda seçilen tema üzerine bir araya getirebilir.

Tema başlıkları

 • Küresel konumlandırma uydu sistemleri
 • Uzay telekomünikasyonu ve yayıncılık
 • Uzay ve ulusal güvenlik
 • Uzay fırlatma teknolojileri
 • Mars görev planlama
 • Astrobiyoloji
 • Uzay Etiği
 • Uluslar arası anlaşmaların uzay temelinde doğrulanması
 • Teknoloji transferi , spin-in , spin-off lar

 

ISU in Brief

The International Space University provides graduate level education to students from all around the world at its Central Campus in Strasbourg, France, and at locations around the world. ISU has two major programs: Space Studies Program (SSP) and Masters program.

In its two-month SSP and one-year Masters program, ISU offers the students a unique Core Curriculum covering all disciplines related to space programs and enterprises. These disciplines include space science, space engineering, systems engineering, space policy and law, business and management, and space and society. Both programs also involve an intense student research Team Project providing international graduate students and young space professionals the opportunity to solve complex problems by working together in an intercultural environment.

ISU entails two other training programs: Space Odyssey Institute and Executive Space Course. Space Odyssey Institute is a one to two day short course, designed to meet the needs of experienced professionals from mid-level to senior leadership positions in the international aerospace community. The course focuses on areas of strategic vision, policy development, global implications, and high-level architecture development. Executive Space Course is a one week course which examines current space-related activities and the technology, science, business and policies.

Since its founding in 1987, ISU has graduated more than 2500 students from 96 countries. Together with hundreds of ISU faculty and lecturers from around the world, ISU alumni comprise an extremely effective network of space professionals and leaders that actively facilitates individual career growth, professional activities and international space cooperation.


satellite For more information visit the www.isunet.edu